Μελαγχολία
Tων κυμάτων της πέτρας

Οι λεπίδες μαχαιρώνουν τις λεπίδες
Τα γυαλιά σπάζουν τα γυαλιά
Οι λάμπες σβήνουνε τις λάμπες
Τα γυαλιά σπάζουν τα γυαλιά

Τόσοι δεσμοί χωρισμένοι
Το βέλος και η πληγή
Το μάτι και το φως
Η ανύψωση και το κεφάλι

Αθέατα μέσα στη σιωπή

u039bu0395u03a5u039au0397 u03a3Yu039cu03a6u03a9u039du0399u0391- Mu03b5u03bbu03b1u03b3u03c7u03bfu03bbu03afu03b1 LEFKI SYMPHONIA-Melancholia (2019 Remastered LP Version)
u039bu0395u03a5u039au0397 u03a3Yu039cu03a6u03a9u039du0399u0391- Mu03b5u03bbu03b1u03b3u03c7u03bfu03bbu03afu03b1 LEFKI SYMPHONIA-Melancholia (2019 Remastered LP Version)