Τίποτα
τίποτα δεν έμεινε
τίποτα δεν ανήκει πια σε εμάς
και όλοι έγιναν τόσο αδύναμοι
έγιναν τόσο μικροί

Μα ακόμα και όταν όλα όσα ζήσαμε
θα έχουνε ξεχαστεί
ακόμα και όταν θα βλέπεις τα πάντα
να γεννιούνται από την αρχή

Θα ακούς τον ύμνο σε αυτό
σε αυτό που θα μείνει
όταν όλα θα έχουν χαθεί
Το δικό μας πέρασμα σημάδι θα μείνει
στο τέλος και στην αρχή

Πάνω στα πρόσωπά μας
κύττα στα πρόσωπά μας
και άκου τον ύμνο σε αυτό
σε αυτό που θα μείνει
στο τέλος και στην αρχή

Τίποτα
τίποτα δεν άλλαξε
τίποτα δεν με κρατάει πια εδώ
Τίποτα
τίποτα δεν άλλαξε τίποτα
και όλοι έγιναν τόσο αδιάφοροι
ευχαριστημένοι νεκροί
Τίποτα
τίποτα δεν άλλαξε τίποτα

Μα ακόμα και όταν όλα όσα ζήσαμε
θα έχουνε ξεχαστεί
ακόμα και όταν θα βλέπεις τα πάντα
να γεννιούνται από την αρχή

Θα ακούς τον ύμνο σε αυτό
σε αυτό που θα μείνει
όταν όλα θα έχουν χαθεί
Το δικό μας πέρασμα σημάδι θα μείνει
στο τέλος και στην αρχή

Πάνω στα πρόσωπά μας
κύττα στα πρόσωπά μας
και άκου τον ύμνο σε αυτό
σε αυτό που θα μείνει
στο τέλος και στην αρχή

Μα ακόμα και όταν ο πλανήτης ολόκληρος
θα έχει ισοπεδωθεί
ακόμα και όταν θα βλέπω τα πάντα
να γεννιούνται από την αρχή

Θα ακούω τον ύμνο σε αυτό
σε αυτό που θα μείνει
όταν όλα θα έχουν χαθεί
Το δικό μας πέρασμα σημάδι θα μείνει
στο τέλος και στην αρχή

Κύττα στα πρόσωπά μας
κύττα στα πρόσωπά μας
και άκου τον ύμνο σε αυτό
σε αυτό που θα μείνει
στο τέλος και στην αρχή