Πρέπει να ήταν εφιάλτης
ή μια εικόνα που ξέχασα
Ίσως κάτι πιό μεγάλο από τη ζωή που ονειρεύτηκα
Πρέπει να ήταν μια ακόμα μάχη που έχασα
Ίσως κάτι ακόμα που ήθελα να αλλάξω μα δεν τόλμησα

Πιστεύω σε μένα πιστεύω σε σένα
και αυτό είναι κάτι μοναδικό
Πιστεύω σε μένα πιστεύω σε σένα
κοίταξα μέσα σου συνέχισα να ζω

Νιώθω ότι παίζουν όλοι ρόλους
σε ένα θέατρο που άδειασε
Σε ένα σεληνιακό τοπίο
στη καρδιά του πουθενά
Πρέπει να ήτανε τραγούδι
ήταν σαν θάνατος σε έκσταση

Υπάρχει κάτι πιό μεγάλο από τη ζωή
Μέσα στο άγνωστο με οδηγεί
Μέσα στο άγνωστο με οδηγεί

Πιστεύω σε μένα πιστεύω σε σένα
και αυτό είναι κάτι μοναδικό
Πιστεύω σε μένα πιστεύω σε σένα
κοίταξα μέσα σου συνέχισα να ζω

ΛΕΥΚΗ ΣYΜΦΩΝΙΑ- Κάτι Πιό Μεγάλο Από Τη Ζωή 2019 Remastered LP Version
ΛΕΥΚΗ ΣYΜΦΩΝΙΑ- Κάτι Πιό Μεγάλο Από Τη Ζωή 2019 Remastered LP Version