Πρέπει να ήταν εφιάλτης
ή μια εικόνα που ξέχασα
Ίσως κάτι πιό μεγάλο από τη ζωή που ονειρεύτηκα
Πρέπει να ήταν μια ακόμα μάχη που έχασα
Ίσως κάτι ακόμα που ήθελα να αλλάξω μα δεν τόλμησα

Πιστεύω σε μένα πιστεύω σε σένα
και αυτό είναι κάτι μοναδικό
Πιστεύω σε μένα πιστεύω σε σένα
κοίταξα μέσα σου συνέχισα να ζω

Νιώθω ότι παίζουν όλοι ρόλους
σε ένα θέατρο που άδειασε
Σε ένα σεληνιακό τοπίο
στη καρδιά του πουθενά
Πρέπει να ήτανε τραγούδι
ήταν σαν θάνατος σε έκσταση

Υπάρχει κάτι πιό μεγάλο από τη ζωή
Μέσα στο άγνωστο με οδηγεί
Μέσα στο άγνωστο με οδηγεί

Πιστεύω σε μένα πιστεύω σε σένα
και αυτό είναι κάτι μοναδικό
Πιστεύω σε μένα πιστεύω σε σένα
κοίταξα μέσα σου συνέχισα να ζω

u039bu0395u03a5u039au0397 u03a3Yu039cu03a6u03a9u039du0399u0391- u039au03acu03c4u03b9 u03a0u03b9u03cc u039cu03b5u03b3u03acu03bbu03bf u0391u03c0u03cc u03a4u03b7 u0396u03c9u03ae 2019 Remastered LP Version
u039bu0395u03a5u039au0397 u03a3Yu039cu03a6u03a9u039du0399u0391- u039au03acu03c4u03b9 u03a0u03b9u03cc u039cu03b5u03b3u03acu03bbu03bf u0391u03c0u03cc u03a4u03b7 u0396u03c9u03ae 2019 Remastered LP Version