Πολλές ώρες και ημέρες πέρασαν
σαν τις λέξεις ξεθώριασαν
στον βαθύ χειμώνα
Πολλές ώρες και ημέρες πέρασαν
σαν τους φίλους που έφυγαν
μια θολή εικόνα

Δυο φαρμακωμένα πουλιά
Στους τοίχους ραγίζουν τα φτερά μας
Έξω στέλνουμε μήνυμα
Δεν μετανιώσαμε για τίποτα

Πολλές ώρες και ημέρες πέρασαν
Οι ζωές μας πουλήθηκαν
στον γερασμένο αιώνα
Πολλές ώρες και ημέρες έρχονται
Χαραγμένα στους τοίχους τα ονόματά μας
θα βρείτε ένα πρωί

Δυο φαρμακωμένα πουλιά
Στους τοίχους ραγίζουν τα φτερά μας
Έξω στέλνουμε μήνυμα
Δεν μετανιώσαμε για τίποτα

Έξω στέλνουμε μήνυμα

ΛΕΥΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-Μήνυμα LEFKI SYMPHONIA-Minima/Message (Official Audio)
ΛΕΥΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-Μήνυμα LEFKI SYMPHONIA-Minima/Message (Official Audio)