Αιώνες αναμονής
μέσα σε μυστικά δωμάτια
Αιώνες αναμονής
μέσα στους μυστικούς κήπους
Περνούσε ο καιρός κεντούσε σάββανα
Περνούσε ο καιρός κεντούσε σάββανα

Θα μπορούσε να πετάξει
προτίμησε να ξεκουραστεί
Θα μπορούσε να πετάξει
προτίμησε να καεί

Ο αέρας ήταν κρύος
σήκωνε τις στάχτες
Ώρες ατέλειωτες
μέσα στους μυστικούς κήπους
Έτσι χωρίς σκοπό χωρίς σημασία
Έτσι χωρίς σκοπό χωρίς νόημα

Θα μπορούσε να πετάξει
προτίμησε να ξεκουραστεί
Θα μπορούσε να πετάξει
προτίμησε να καεί

Έριξε το πέπλο μπροστά
κάλυψε το νεκρό της πρόσωπο
Δεν πρόκειται να κλάψει ποτέ πια
Δεν περιμένει κανέναν ποτέ πια

Θα μπορούσε να πετάξει
προτίμησε να ξεκουραστεί
Θα μπορούσε να πετάξει
προτίμησε να καεί

ΛΕΥΚΗ ΣYΜΦΩΝΙΑ- Mυστικοί Κήποι LEFKI SYMPHONIA-Mistiki Kipi (2019 Remastered LP Version)
ΛΕΥΚΗ ΣYΜΦΩΝΙΑ- Mυστικοί Κήποι LEFKI SYMPHONIA-Mistiki Kipi (2019 Remastered LP Version)