Θα μπορούσα να σου μιλώ τις βροχερές μέρες
να βλέπω τα δάκρυα στα μάτια σου τις βροχερές μέρες

Θα μπορούσα να σου μιλώ με το δικό μου τρόπο
γυρνώντας πίσω πολύ για γιορτές πίσω από έρημους δρόμους

Θα μπορούσα να σου μιλώ τις βροχερές μέρες
να βλέπω τα πάντα στα μάτια σου τις βροχερές μέρες

Θα μπορούσα να σε κρατώ με το δικό μου τρόπο
γυρνώντας πίσω πολύ σε γιορτές σε ολοφώτιστους δρόμους

Θα μπορούσα να σου μιλώ τις βροχερές μέρες
να βλέπω τα δάκρυα στα μάτια σου τις βροχερές μέρες

Θα μπορούσα να σου μιλώ με το δικό σου τρόπο
γυρνώντας πίσω πολύ σε γιορτές σε ολοφώτιστους δρόμους

Όλα αυτά που σε σκοτώνουν κάποτε τελειώνουν όλα
Όλα αυτά που σε πληγώνουν κάποτε τελειώνουν όλα όλα

Θα μπορούσα να σου μιλώ για τις βροχερές μέρες
να βλέπω τα πάντα στα μάτια σου τις βροχερές μέρες

Ο χειμώνας που έρχεται κάνει τα πάντα να παγώνουν
κι όπως η μέρα που φεύγει όλα κάποτε τελειώνουν

Όλα αυτά που σε σκοτώνουν κάποτε τελειώνουν όλα
Όλα αυτά που σε πληγώνουν κάποτε τελειώνουν όλα

Όλα αυτά που σε σκοτώνουν κάποτε τελειώνουν όλα
Όλα αυτά που σε σκοτώνουν κάποτε τελειώνουν όλα

ΛΕΥΚΗ ΣYΜΦΩΝΙΑ- Όλα Αυτά Που Σε Σκοτώνουν 2019 Remastered LP Version
ΛΕΥΚΗ ΣYΜΦΩΝΙΑ- Όλα Αυτά Που Σε Σκοτώνουν 2019 Remastered LP Version