Κρυστάλλινη νύχτα φωτιές παντού
το γεμάτο φεγγάρι στα σύννεφα βλέπω
λάμπει πάνω από την πόλη
λάμπει πάνω από την πόλη

Μέρες περνάνε
θέλω να έχω ένα καλύτερο κόσμο
στις μέρες που έρχονται
στις μέρες που έρχονται

Κρυστάλλινη νύχτα φωτιές παντού
τισ κραυγές της νίκης γύρω μου ακούω
τρέχω μέσα στην πόλη
τρέχω μέσα στην πόλη

Οι μέρες περνάνε
θέλω να έχω ένα καλύτερο κόσμο
στις μέρες που έρχονται
στις μέρες που έρχονται

Κρυστάλλινη νύχτα φωτιές παντού
τώρα όλα γύρω έχουν αλλάξει
πίσω πια μην κυττάζεις
πίσω πια μην κυττάζεις

Οι μέρες περνάνε
θέλω να έχω ένα καλύτερο κόσμο
στις μέρες που έρχονται
στις μέρες που έρχονται