Αν υπάρχει παράδεισος θα βρεθούμε όλοι εκεί
Μαζί με τα οράματα του χθες
Στην τηλεόραση είναι ο θάνατος
και σου χαμογελάει
Και αυτός ο πόλεμος δεν τελειώνει ποτέ

Μα δεν αισθάνομαι τον πόνο
βλέπω με μάτια διάφανα
Δεν αισθάνομαι ούτε αγάπη ούτε μίσος
Μοναχά το κενό
Σαν ελεύθερη πτώση από τον ήλιο

Ο θεός είναι στον ουρανό και εμείς όλοι παιδιά του
η ευκαιρία χάθηκε ξανά
Θρησκεία της αγάπης
είναι χρήμα και αμαρτία
είναι δύναμη ναρκωτικό
Και αυτός ο πόλεμος δεν τελειώνει ποτέ

Μα δεν αισθάνομαι τον πόνο
βλέπω με μάτια διάφανα
Δεν αισθάνομαι ούτε πείνα ούτε δίψα
Μοναχά το κενό
Σαν ελεύθερη πτώση από τον ήλιο

Αν υπάρχει παράδεισος θα βρεθούμε όλοι εκεί
Μαζί με τα οράματα του χθες
Στην τηλεόραση είναι ο θάνατος
και σου χαμογελάει
Και αυτός ο πόλεμος δεν τελειώνει ποτέ

Μα δεν αισθάνομαι τον πόνο
βλέπω με μάτια διάφανα
Δεν αισθάνομαι ούτε αγάπη ούτε μίσος
Μοναχά το κενό
Σαν ελεύθερη πτώση από τον ήλιο

ΛΕΥΚΗ ΣYΜΦΩΝΙΑ- Ελεύθερη Πτώση Από Τον  Ήλιο 2019 Remastered LP Version
ΛΕΥΚΗ ΣYΜΦΩΝΙΑ- Ελεύθερη Πτώση Από Τον Ήλιο 2019 Remastered LP Version