ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ

1986

ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ - LP -1986

ΗΧΩ ΤΟΥ ΠΟΘΟΥ

1988

ΗΧΩ ΤΟΥ ΠΟΘΟΥ - LP - 1988

ΛΕΥΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

1993

ΛΕΥΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - LP -1993

ΧΡΩΜΑΤΑ

1996

ΧΡΩΜΑΤΑ - 1996